Χρειάζεται και ο έπαινος…

Share

Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο χάρισμα, το οποίο πρέπει να βρίσκουμε και να τον επαινούμε γι’ αυτό.

Γιατί, μαζί με την καλοσύνη και την αγάπη, χρειάζεται και ο έπαινος για τόνωση.

Τότε ο άνθρωπος και πολύ καλός να μην είναι ελέγχεται από τον έπαινο που ακούει και την αγάπη που του δείχνουμε και γίνεται καλύτερος.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

Related Posts

Socials