Ευχή στη γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστού

Share

Κύριε παντοκράτορα, Θεέ μας, ακατάληπτε και ανεξιχνίαστε, εσύ που με την ανείπωτη πρόνοιά σου ευδόκησες να γίνει με θαυμαστό τρόπο η σύλληψη και η γέννηση του εκλεκτού σου δούλου Ιωάννου, ώστε αυτός να ετοιμάσει την οδό του Χριστού σου,

με τις ευπρόσδεκτες υπέρ ημών πρεσβείες του χάρισέ μας, σε παρακαλούμε, να μετανοήσουμε αληθινά σύμφωνα με το κήρυγμά του και να μιμηθούμε την αγία ζωή του

και για την αλήθεια του Σωτήρα μας, που αυτός κήρυξε και βάπτισε, να υπομένουμε ευχαρίστως τα πάντα.

Και έτσι, ζώντας με ευσέβεια και πανηγυρίζοντας κάθε χρόνο τη μνήμη της ένδοξης και χαροποιού γέννησής του, να αξιωθούμε με το έλεός σου, μετά την αποβίωσή μας, να απολαύσουμε μαζί με αυτόν την πνευματική εκείνη και ατέλειωτη χαρά κατά την ημέρα της δίκαιης ανταπόδοσης.

Διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Την ίδια ημέρα το απόγευμα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, εσύ που αγίασες την παρούσα ημέρα με τη γέννηση του Προδρόμου και Βαπτιστού σου Ιωάννου και την ανέδειξες επίσημη για μας, δέξου με τις ικεσίες του, σε παρακαλούμε, τις δεήσεις μας και τις υμνολογίες που με ευλάβεια προσφέρουμε στη μεγαλειότητά σου· και όπως χαροποίησες τους γονείς του με το να λύσεις τη σιωπή του πατέρα και τη στείρωση της μητέρας, έτσι εύφρανε κι εμάς σκορπίζοντας την οποιαδήποτε σκυθρωπότητα που μας συμβαίνει εξαιτίας της αμαρτίας.

Και έτσι, τελώντας κάθε χρόνο με πνευματική ευφροσύνη την εορτή της αεισέβαστης γέννησής του, ευχαρίστως να σε δοξάζουμε, ώστε με τις πρόσκαιρες εορτές να οδηγούμαστε στη μνήμη των θαυμαστών έργων της παντοκρατορικής σου δύναμης και να αξιωθούμε με το έλεός σου να τύχουμε των αιωνίων αγαθών.

Διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες. Αμήν.

 

Από το βιβλίο: Α. Σιμωνώφ, ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ, μέρος Η’, Ιουνίου 24.

Μετάφραση για την Κ.Ο.

Related Posts

Socials