Η Ανάληψη του Χριστού ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό

Share

Η εορτή της Αναστάσεως χαρίζει στους ανθρώπους τα νικητήρια εναντίον του θανάτου, ενώ η Ἀνάληψη του Χριστού ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό, και αφού αλλάζει την διαγωγή του ανθρώπου στην γη, κάνει βατό τον ουρανό γι’ αυτόν.

Επομένως, άλλο είναι η νίκη εναντίον του θανάτου, και άλλο είναι η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως στον θρόνο του Θεού.

Γι’ αυτό ακριβώς και μπορεί κανείς να δη την ανωτερότητα της Αναλήψεως, ή για να εκφραστούμε καλύτερα, την τελειότητα και το πλήρωμα της θείας Οικονομίας με το γεγονός αυτό της Αναλήψεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού.

Μέγας Αθανάσιος

Related Posts

Socials