Μητέρα της δικής μας Ελπίδας…

Share

Μητέρα της δικής μας Ειρήνης.

Μητέρα της δικής μας Χαράς.

Μητέρα της δικής μας Ελπίδας και δικής μας Αγάπης.

Μητέρα Αυτού που υπάρχει, Αυτού που ουσιώνει τα πάντα.

Μητέρα Άχραντε, το ύψος της δικής σου αγνότητας δεν μπορεί να φαντασθεί η δική μας ακάθαρτη ψυχή.

Μητέρα Παμμακάριστε, την αγαθότητά σου δεν μπορεί να συλλάβει ο νούς του ανθρώπου.

Μητέρα πάντων των χριστιανών, οι εικόνες σου είναι σε κάθε πόλη και κάθε χωριό και μαρτυρούν τη γρήγορη βοήθεια που προσφέρεις σε μάς.

Νά είσαι και για μένα τον αμαρτωλό και τρισάθλιο γρήγορη βοήθεια και προστάτρια στους πόνους, στις θλίψεις και στους πειρασμούς!

Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

Related Posts

Socials