Να κρατάς άγρυπνη την καρδιά σου

Share

«Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες; Η αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος καί είχε τον Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία καί ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός καί ο Θεός ήταν μαζί του.

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον Γέροντα:

«Ποιο καλό πράγμα υπάρχει, γιά να το κάνω καί να βρω ζωή μέσα σ’ αυτό;»

Καί είπε ο Γέροντας:

«Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τούς πατέρες ρώτησε τον αββά Νισθερώο τον μεγάλο, τον φίλο του αββά Αντωνίου:

«Ποιό θεωρείται έργο καλό γιά να το κάνω;»

Κι εκείνος τού είπε:

«Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες; Η αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος καί είχε τον Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία καί ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός καί ο Θεός ήταν μαζί του. Ο,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου πού είναι σύμφωνο με το θέλημα τού Θεού, αυτό κάνε καί κράτα άγρυπνη την καρδιά σου».

Related Posts

Socials