Να προσέχουμε να μη προσβάλουμε, να μη πικράνουμε τον άλλο

Share

Νά έχουμε την καλωσύνη, να προπορευόμαστε στην αγάπη, να προπορευόμαστε στην ευσπλαγχνία, να προπορευόμαστε σ᾿ εκείνο που θέλει ο Θεός.

Νά μη υπάρχη η φιλαυτία.

Νά μη θέλουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και στον αδελφό να μη δίνουμε σημασία.
Η αγάπη του Θεού είναι όλο ευσπλαχνία, είναι όλο συγχωρητικότητα και όλο συμπόνια.

Όταν θα αγαπούμε, θα συμπεριφερώμεθα και ανάλογα, δεν θα θέλουμε να πούμε για τον άλλο κακό, θα πονάμε για τον άλλο και δεν θα θέλουμε να τον προσβάλουμε, να του πούμε «λόγια», θα αισθανώμαστε συμπάθεια, για τον άλλο.

Νά προσέχουμε να μη προσβάλουμε, να μη πικράνουμε τον άλλο, να έχουμε ευγενική συμπεριφορά, να αγαπάμε τον πλησίον, να μη κρίνουμε και κατακρίνουμε κανένα.

Γερόντισσα Μακρίνα

 

Related Posts

Socials