Ο Θεός μας έστειλε σ’ εσένα

Share

Δυο από τους πατέρες παρακάλεσαν τον Θεό να τους φανερώσει σε ποια πνευματικά μέτρα έφτασαν.

Και άκουσαν μια φωνή να τους λέει: «Στο τάδε χωριό της Αιγύπτου είναι κάποιος κοσμικός, στο όνομα Ευχάριστος, και η γυναίκα του λέγεται Μαρία. Εσείς δεν φτάσατε ακόμη στα μέτρα τους».

Οι δυο γέροντες σηκώθηκαν και πήγαν στο χωριό, και ρωτώντας βρήκαν το καλύβι του και τη γυναίκα του.

«Που είναι ο άντρας σου;» τη ρώτησαν. «Είναι βοσκός και βόσκει τα πρόβατα», απάντησε εκείνη και τους πήρε μέσα στο καλύβι.

Όταν βράδιασε, ήρθε ο Ευχάριστος με τα πρόβατα, και βλέποντας τους γέροντες, τους ετοίμασε τραπέζι και έφερε νερό να πλύνει τα πόδια τους.

Του είπαν τότε οι γέροντες:

«Δεν θα φάμε τίποτε, αν δεν μας φανερώσεις την εργασία σου»

Ο Ευχάριστος με ταπεινοφροσύνη απάντησε: «Εγώ είμαι βοσκός και αυτή είναι η γυναίκα μου». Οι γέροντες επέμεναν παρακαλώντας τον, αυτός όμως δεν ήθελε να πει. Του είπαν τότε: «Ο Θεός μας έστειλε σ’ εσένα».

Μόλις άκουσε αυτόν τον λόγο, φοβήθηκε και τους είπε:

«Να, τα πρόβατα αυτά τα έχουμε από τους γονείς μας. Ό,τι με τη βοήθεια του Κυρίου βγάλουμε από αυτά, το χωρίζουμε σε τρία μέρη ένα για τους φτωχούς, ένα για τη φιλοξενία και το τρίτο για τις δικές μας ανάγκες. Από τότε που πήρα τη γυναίκα μου, δεν μολύνθηκα ούτε εγώ ούτε αυτή, αλλά είναι παρθένα, και καθένας μας κοιμάται μόνος του. Τη νύχτα φορούμε σάκκους, ενώ την ημέρα τα ρούχα μας. Ως τώρα κανείς άνθρωπος δεν τα έμαθε αυτά».

Όταν τα άκουσαν αυτά οι γέροντες, θαύμασαν και έφυγαν δοξάζοντας τον Θεό.

Από το Γεροντικό

Related Posts

Socials