Προεόρτια Της Θείας Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Χριστού

Share

«Δεύτε, αδελφοί, συνανέλθωμεν, τω Ιησού αναβαίνοντι εις το όρος το άγιον (εκεί ακουσόμεθα, φωνής Θεού ζώντος, Πατρός προανάρχου, δια νεφέλης φωτεινής, προσμαρτυρούσης εν θείω Πνεύματι, αυτού την γνωσιότητα, της αιωνίου Υιότητος, και τον νούν φωτιζόμενοι, εν φωτί φως οψόμεθα)».

Ο Κύριος προείπε στους μαθητές του για το ηθελημένο πάθος και τον θάνατό Του επί Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Επίσης, προείπε για τους κινδύνους και το τι θα βίωναν και οι ίδιοι, στη συνέχεια, απὸ τους ειδωλολάτρες και τους εν γένει εχθροὺς του Ευαγγελίου, λέγοντάς τους πως αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην παρούσα ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστικὴ σημασία είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των ουρανών.

Η Εκκλησία σήμερα προετοιμάζει τους πιστούς, για την αυριανή γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, με ύμνους των οποίων το θεολογικό περιεχόμενο είναι ανάλογο και αναφέρεται στο πανίερο γεγονός της Μεταμορφώσεως.

«Χριστού της Μεταμόρφωση προϋπαντήσωμεν, φαιδρώς πανηγυρίζοντες τα προεόρτια. …Έφθασε η ημέρα της ένθεης χαράς και του θείου φωτισμού. Αύτη εστίν η ημέρα η προέρτιος, μεθ΄ήν μεταμορφούται, ο Χριστός συμπαρόντων Μωσέως και Ηλία και των αυτού Μαθητών εν τω όρει Θαβώρ.»

Ο Θεός Πατέρας βεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αληθινά εκλεκτός Του Υιός, αυτόν καλούνται οι πιστοί να ακούουν και σε αυτόν να υπακούουν τον Αναστημένο Σωτήρα και Λυτρώτη.

Related Posts
Αφήστε μια απάντηση

Socials