Στάσου λίγο… και έχει ο Θεός!

Share

Θαυμαστά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου

Στό ἱερό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως φιλοξενεῖτο μία οἰκογένεια ἀπό τήν Λέρο (τοῦ Μιχ. Γεωργᾶ). Στήν ἐξωτερική πόρτα τῆς ἱ. Ἀποκαλύψεως ἔστεκε ὁ πατήρ Ἀμφιλόχιος καί κείνη τήν στιγμή ὁ πατέρας τῆς οἰκογενείας μέ ἔκδηλα τά σημεῖα τῆς ἀπελπισίας περνᾶ ἀπό μπροστά του. Ὁ Γέροντας τόν σταματᾶ, καί τόν ἐρωτᾶ γιατί εἶναι τόσο στεναχωρημένος καί ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του τοῦ λέγει:

«Πάτερ μου ὅ,τι εἶχα, χρήματα, σεντόνια, ρουχισμό τά ἔδωσα γιά τό ψωμί τῶν παιδιῶν μου, δέν μοῦ μένει τίποτε ἄλλο παρά μόνο τά ροῦχα πού φορῶ, πηγαίνω νά δώσω τό σακκάκι μου νά πάρω λίγο ψωμί γιά τά παιδιά μου πού πεθαίνουν».

Ὁ Γέροντας δακρύζει καί τόν συγκρατεῖ.

«Στάσου λίγο», τοῦ λέγει, «καί ἔχει ὁ Θεός».

Μέ λόγια παρηγορίας τόν κρατᾶ καί τόν ἐνισχύει περισσότερο ἀπό μισή ὥρα. Κάποτε ὁ πονεμένος πατέρας ἀποφασίζει νά χαιρετήσει τόν Γέροντα καί νά φύγει. Τήν ὥρα ἐκείνη ἀκριβῶς μία προσκυνήτρια φτάνει ἀπό τούς Λειψούς μέ διάφορα εἴδη, σιτάρι, σταφίδες, κρασί, ἀλεύρι σιταρένιο καί πρόσφορο. Καί ὅλα αὐτά γιά νά κάμει ὁ Γέροντας μνημόσυνο τῆς γριᾶς Παραδείσενας πού κοιμήθηκε στό Λειψῶ.

Ὁ Γέροντας κράτησε γιά τήν λειτουργία τό νάμα καί τό πρόσφορο, ὅλα τ’ ἄλλα τἄδωσε στόν δυστυχισμένο πατέρα καί μ’ αὐτά σώθηκε ὅλη ἡ οἰκογένεια.

«Η ΟΔΟΣ», ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΦΥΛΛΟ 43 ΕΤΟΣ 13ο • 2018, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Related Posts

Socials