«Σταυρός πιστών το στήριγμα…»

Share

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης στην Romfea.gr
Ιεροκήρυκας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Κυριακή προ της Υψώσεως
(Ιωάν. γ΄ 13 – 17)

Κυριακή προ της μεγάλης εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ότι ο Θεός Πατέρας δεν απέστειλε τον Υιόν Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων από Αυτόν: «Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ».

Ο Ίδιος ο Κύριος μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένας που να ανέβηκε στον ουρανό για να μάθει την ουράνια αλήθεια και να διδάξει τους ανθρώπους, παρά μόνον Εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε δια της ενανθρωπήσεως υιός του ανθρώπου, δηλαδή Αυτός ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ».
Μέγα το μυστήριο της θείας φιλανθρωπίας!

Ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση. Ο Σταυρός απελευθερώνει και σώζει εξαιτίας της ψηλαφητής και άμετρης αγάπης του Εσταυρωμένου Ιησού και το κήρυγμα της Εκκλησίας, ο Ευαγγελικός σταυροαναστάσιμος σωτήριος λόγος, αποτελεί τη μόνη πραγματική ιστορία που ξεπερνά και εκμηδενίζει κάθε ανθρώπινη ιδεολογία, θεωρία και φιλοσοφία.

Η Εκκλησία πλέον πορεύεται με τη δύναμη και τη Χάρη του αήττητου Σταυρού που πηγάζουν από το Αίμα του Βασιλέως της Δόξης και υμνεί και δοξάζει το «μακάριον ξύλον της ζωής» που θεραπεύει και σώζει από κάθε κίνδυνο και πειρασμό.

Ο Κύριος υψώθηκε επάνω στο Σταυρό για να σώσει το ανθρώπινο γένος, όπως ο Μωυσής ύψωσε στην έρημο το χάλκινο φίδι για να σωθούν οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών.

Φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα και προσέλαβε το ομοίωμα της αμαρτίας, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με την αμαρτία και πέθανε για να ζήσουμε εμείς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ( Λόγος 45,28).

Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι: «ο Χριστός έγινε τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία» και ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό». ( Β΄ Κορινθ. 5, 21).

Αγαπητοί μου …

Ο Σταυρός έγινε η θύρα δια της οποίας μπορούμε να συναντήσουμε τον Ίδιο τον Θεό.

Ο Σταυρός μας υπενθυμίζει πως όταν επιλέξουμε ως τρόπο ζωής το παράδειγμα του Εσταυρωμένου μόνον τότε θα απολαύσουμε την ελευθερία, την ειρήνη, την αγάπη, μόνον τότε θα βιώσουμε την πραγματική ανάπαυση και την πολυπόθητη Ανάσταση.

Ο δρόμος προς το Γολγοθά είναι δύσκολος και ανηφορικός όμως δεν είμαστε μόνοι, μας συνοδεύει Εκείνος … συσταυρωμένοι και συναναστημένοι μαζί Του … «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» … συμπορευόμενοι προς τη Ζωή και το Φως.

Γι’ αυτό, όταν οι θλίψεις και οι δυσκολίες της ζωής μας κυκλώνουν, οφείλουμε να υψώσουμε το βλέμμα μας επάνω στο Γολγοθά και να ατενίσουμε με πίστη το Σταυρό Του αναφωνώντας το … «μνήσθητί μου Κύριε»  … και Αυτός, να είμαστε βέβαιοι, θα μας χαρίσει τη δύναμη εκείνην που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε και να μετατρέψουμε την προσωπική μας περιπέτεια … σε χαρά.

Πηγή: romfea.gr

Related Posts

Socials