Τα Χριστούγεννα έρχονται…

Share

Τα Χριστούγεννα έρχονται… Ας γίνουμε σαν τον Χριστό, αφού και ο Χριστός έγινε σαν και εμάς.

Ας γίνουμε θεοί για χάρη Του, αφού και Εκείνος έγινε για χάρη μας άνθρωπος.

Και αυτός ο φοβερός λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σημαίνει πως, η ζωή μας ολόκληρη, οι σκέψεις, το θέλημά μας, οι πράξεις μας θα πρέπει να συμβαδίζουν με την αγάπη του Θεού.

«Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν• αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»1. Με αυτούς τους λόγους, Άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον δίκαιο Ιωσήφ τον σκοπό της κατά σάρκα Γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, την οποία ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε και πάλι εφέτος, μέσα στο πνευματικό κλίμα της Αγίας μας Εκκλησίας.

Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, έρχονται.

Πρώτον. Ο Θεός από άπειρη αγάπη γίνεται άνθρωπος, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από το καταστροφικό έργο του διαβόλου και να ανυψώσει την πεσμένη ανθρώπινη φύση. Έτσι, με την ένσαρκη οικονομία Του, μας καθιστά πάλι παιδιά Του κατά χάρη, αδελφούς και συγκληρονόμους Του στην επουράνια Βασιλεία Του.

Γι’ αυτό και ο στύλος της Εκκλησίας, Μέγας Αθανάσιος, θα μας υπενθυμίσει : «αυτός γαρ ενηνθρώπησε, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν», δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει εμάς τους ανθρώπους κατά χάρη θεούς και κληρονόμους της Βασιλείας Του.

Συνεπώς, το έργο της σωτηρίας μας αρχίζει με την κατά σάρκα Γέννησή Του. Κι ενώ ο μισθός της αμαρτίας είναι ο πνευματικός θάνατος, «το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών», κατά την έκφραση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

Δεύτερον. Το έργο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου συνεχίζεται και μετά την Θεία Ενανθρώπιση. Με τη διδασκαλία Του, ο Χριστός προσφέρει στον άνθρωπο που βρίσκεται στο σκότος και στη σκια του θανάτου, την αλήθεια της πίστεως, η οποία τον ελευθερώνει και τον σώζει: «γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς».

Ο Χριστός μας σώζει με την σταυρική Του θυσία στο λόφο του Γολγοθά, αφού δι’ αυτής καταργεί «τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τουτ ἔστι τον διάβολον», με την Ανάστασή Tου συνανιστά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, αφού «Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» και με την ένδοξη εις ουρανούς Ανάληψή Του ανεβάζει την ανθρώπινη φύση έως και αυτού του βασιλικού θρόνου.

Απέναντι σ’ αυτήν την μεγάλη και ασύλληπτη κίνηση της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, από την Γέννηση μέχρι την Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή, το καθήκον μας θα πρέπει να συμβαδίζει ακριβώς με την προσφορά αυτής της απείρου αγάπης του Θεού. Κι αυτό το καθήκον μας το υποδεικνύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος : «Γενώμεθα ως Χριστός, επεί και Χριστός ως ημείς• γενώμεθα θεοί δι’ αυτόν, επειδή κακείνος δι’ ημάς άνθρωπος».

Δηλαδή, ας γίνουμε σαν τον Χριστό, αφού και ο Χριστός έγινε σαν και εμάς. Ας γίνουμε θεοί για χάρη Του, αφού και Εκείνος έγινε για χάρη μας άνθρωπος. Και αυτός ο φοβερός λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σημαίνει πως, η ζωή μας ολόκληρη, οι σκέψεις, το θέλημά μας, οι πράξεις μας θα πρέπει να συμβαδίζουν με την αγάπη του Θεού.

Ελεήμων ο Κύριος, ελεήμονες κι εμείς.

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ

Related Posts

Socials