Το χρυσό κλειδί

Share

Η προσευχή είναι το ανοικτό χέρι για την παραλαβή των δωρεών του Θεού,

είναι το ανοικτό στόμα για την γεύση της ουράνιας τροφής.

Η προσευχή μοιάζει με το χρυσό κλειδί με το οποίο ανοίγονται

όλοι οι θησαυροί των ουρανίων αγαθών.

Η προσευχή ανέρχεται και η ευλογία του Θεού κατέρχεται στον άνθρωπο.

Χωρίς προσευχή, η πνευματική μας ζωή πεινά, διψά και πεθαίνει.

Γέροντας Αρσένιος Μπόκα

Related Posts

Socials