Το βράδυ, πριν κοιμηθείς, να έχεις την “ώρα του Θεού”

Share

Το βράδυ, πριν κοιμηθείς, να έχεις την “ώρα του Θεού”· την ώρα δηλ. που θα είναι αποκλειστικά για σένα και τον Θεό, μόνο.

Κατ’ αυτήν, να κάμνεις 3 πράγματα:

1) Λίγη ΜΕΛΕΤΗ ενός πνευματικού βιβλίου· κατά προτίμηση Πατερικού (γραμμένο δηλ. από άγιο).

2) Να κάμνεις τον λεγόμενο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. Μια γρήγορη δηλ. ματιά της ημέρας και να βγάζεις τα συμπεράσματά σου, συμβουλεύοντας παράλληλα τον εαυτό σου. Κάθε ημέρα κάτι έχει να σε διδάξει…

3) Η Ακολουθία του μικρού Αποδείπνου.

4) Να λέγεις την ευχή, το «Κύριε Ιησού χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και με αυτήν να πηγαίνεις για ύπνο…

Όταν μέσα στην ψυχή μας ενεργεί προσευχή αληθινή, προσευχή ειλικρινής και καθαρή, η προσευχή αυτή, διαμέσου του στοιχείου που περιβάλλει την ψυχή, πετάει σαν ακτίνα φωτός προς τους αγίους και τους μεταφέρει τα αιτήματά μας.

Δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που κάνουμε στην προσευχή μας και στη στιγμή που αυτή ακούγεται από τους αγίους. Αμέσως μας ακούνε οι άγιοι, φτάνει μόνο να προσευχόμαστε εγκάρδια. Η εγκάρδια προσευχή είναι η τηλεγραφική γραμμή μας με τους ουρανούς.

Related Posts

Socials