Η βραδινή προσευχή ύστερα από κουραστική μέρα

Share

“Τὸ βράδυ, κατάκοπος καθὼς εἶμαι ἀπὸ τὸ μόχθο τῆς ἡμέρας, δὲν ἔχω ὄρεξη γιὰ προσευχή. Ἄλλωστε, γιὰ τί νὰ προσευχηθῶ;…”

Μὰ πῶς εἶναι δυνατό! Νὰ μὴν ἔχει κανεὶς διάθεση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κύριο, ἔστω καὶ ἐξουθενωμένος σωματικά; Μήπως οἱ ὁποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τὸν ἄνθρωπο; Ὄχι, αὐτὲς τὸν καταπονοῦν περισσότερο, ἐνῶ ἡ προσευχὴ ἕλκει τὴ θεία χάρη, ποὺ ἀναπαύει σῶμα καὶ ψυχή.

Δὲν προσεύχεστε, λοιπόν… Ἢ εἶστε θυμωμένοι μὲ τὸ Θεὸ ἢ πιστεύετε ὅτι δὲν Τὸν ἔχετε ἀνάγκη.

“Γιὰ τί νὰ προσευχηθῶ;”

Ἀναρωτιέστε. Νιώθετε αὐτάρκεια καὶ αὐτοϊκανοποίηση. Εἶστε χορτάτοι! Καὶ δὲν θέλετε νὰ ζητᾶτε…

Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι ἂν εἶστε, μὴν παραλείπετε νὰ καταφεύγετε σ’ Ἐκεῖνον. Νὰ προσεύχεστε γονατιστοὶ ἢ καθισμένοι. Καὶ ὅταν μπορεῖτε, νὰ σηκώνεστε ὄρθιοι. Δὲν ἔχει τόση σημασία ἢ στάση, φτάνει νὰ προσεύχεστε. Νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἂν ἦταν. Νὰ Τὸν παρακαλᾶτε γιὰ μία καλὴ νύχτα καὶ νὰ ζητᾶτε συγχώρηση. Μὲ βαθειὰ μετάνοια γιὰ τὰ σφάλματά σας.

Προσευχὴ τὴ νύχτα στὸ κρεβάτι

Στὴ διάρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιὰ λίγο καὶ πρὶν σᾶς ξαναπάρει ὁ ὕπνος. Νὰ προσεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτὸ δὲν εἶναι κακό. Ἀπεναντίας μάλιστα, ἂν συνηθίσετε νὰ λέτε τὴν εὐχὴ ἢ κάποιον ψαλμὸ στὰ μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θὰ διώχνετε ὅλους τοὺς κακοὺς λογισμούς, ποὺ σᾶς πολεμοῦν ἐκείνη τὴν ὥρα.

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Related Posts
Αφήστε μια απάντηση

Socials