Καινή Διαθήκη: η ανεκτίμητη αξία της!

Share

Ο όρος “Καινή Διαθήκη”, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, προέρχεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο όποιος κατά τις διηγήσεις των ευαγγελιστών και την παράδοση που διασώζει ο Απ. Παύλος, τη βραδιά του μυστικού δείπνου είπε: «Τούτο γαρ εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών», δηλώνοντας έτσι μια νέα περίοδο της θείας οικονομίας.

Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 27 ελληνικά βιβλία, που η πρωτότυπη γλώσσα τους είναι η κοινή ελληνιστική. Τα πέντε πρώτα είναι ιστορικά. Στα τέσσερα Ευαγγέλια, συνδυάζονται τα λόγια και τα έργα του Ιησού. Παρουσιάζουν, από διαφορετικές οπτικές και μαρτυρίες, τα γεγονότα. Τα πρώτα τρία Ευαγγέλια (κατά Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά) ονομάζονται «Συνοπτικά Ευαγγέλια».

Οι Πράξεις των Αποστόλων, είναι ιστορικό βιβλίο και αποτελεί στην πραγματικότητα συνέχεια του τρίτου Ευαγγελίου. Είναι γραμμένο από τον ίδιο τον απόστολο Λουκά που ήταν γιατρός. Μας δίνει την περιγραφή την ανάπτυξης του Χριστιανισμού μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού, και της επέκτασής του προς τα δυτικά, από την Παλαιστίνη στη Ρώμη, μέσα σ’ ένα διάστημα τριάντα χρόνων, μετά την σταύρωση.

Από τα υπόλοιπα κείμενα, τα 21 είναι Επιστολές. Οι δεκατρείς απ’ αυτές φέρουν το όνομα του Παύλου, εννιά απευθύνονται σε εκκλησίες και τέσσερις σε μεμονωμένα άτομα. Μια άλλη επιστολή, η Επιστολή προς Εβραίους, κατά πάσα πιθανότητα γράφτηκε λίγο Καινή Διαθήκη και Αξίαπριν το 70 μ.Χ. για μια κοινότητα Χριστιανών Ιουδαίων της Ιταλίας και συχνά αποδίδεται στον Παύλο. Από τις υπόλοιπες Επιστολές, η μια φέρει το όνομα του Ιακώβου, πιθανώς του αδελφού του Κυρίου, μία το όνομα του Ιούδα, που αυτοαποκαλείται αδελφός του Ιακώβου και δύο του Πέτρου. Υπάρχουν ακόμα τρεις Επιστολές, που είναι ανώνυμες, αλλά επειδή παρουσιάζουν φανερή συγγένεια με το τέταρτο Ευαγγέλιο έχουν γίνει γνωστές από πολύ νωρίς, σαν Επιστολές του Ιωάννη.

Τελευταίο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο συγγραφέας, ο Ιωάννης, τον καιρό της συγγραφής, βρισκόταν εξόριστος στο νησί της Πάτμου όπου κατέγραψε μια σειρά οραμάτων.

Το βιβλίο ουσιαστικά γράφτηκε την εποχή των Φλαβιανών αυτοκρατόρων (69 – 96 μ.Χ.) για να ενθαρρύνει τους καταπιεσμένους Χριστιανούς με την επιβεβαίωση πώς τελικά ο Χριστιανισμός θα θριαμβεύσει.

Η Καινή Διαθήκη ολοκληρώθηκε το 100 μ.Χ., ενώ τα κείμενα στην πλειοψηφία τους είχαν ήδη γραφτεί είκοσι ή σαράντα χρόνια πριν από τότε. Σύμφωνα με την ιστορική Χριστιανική άποψη, το Άγιο Πνεύμα είναι που καθοδήγησε τους συγγραφείς να γράψουν τα κείμενα.

Η Καινή Διαθήκη σήμερα αποτελεί αλάνθαστο οδηγό κατά την διδαχή μας στη χριστιανική πίστη και ορθόδοξη ομολογία.

Πηγή:; mountathos-eshop.com

Related Posts

Socials