Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο βήμα;

Share

Νομίζω ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με το Χριστό, θα του θέταμε το ερώτημα που έθεσε σήμερα και ο πλούσιος νέος.

Μπορεί να κατοικούμε στη γη και, συνεχώς, να προσπαθούμε να απολαύσουμε περισσότερα επίγεια και φθαρτά πράγματα, όμως το νου μας και η ψυχή μας θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να μάθει για την αιώνια ζωή και πως μπορεί να αποκτήσει την συγκεκριμένη πολυπόθητη ζωή.

Πλησιάζει, μάς αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς, ένας νέος πλούσιος και Του απευθύνει ένα ερώτημα: «διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» («Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί νὰ κάνω διὰ νὰ κληρονομήσω ζωήν αἰώνιον;»).

Λέει ο Χριστός: «τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός» («Γιατὶ μὲ ὀνομάζεις ἀγαθόν; Κανεὶς δὲν εἶναι ἀγαθὸς παρὰ μόνος ὁ Θεός»). Συνεχίζοντας τη διήγηση, ο Χριστός αναφέρει τις εντολές από το Νόμο: «μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου». Ανταπαντάει ο νέος ότι όλες αυτές τις εντολές τις φύλαξα από την νεανική μου ηλικία.

Τότε, συνεχίζει το λόγο Του ο Χριστός προς τον πλούσιο: «ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» («Ἕνα ἀκόμη σοῦ λείπει· πώλησε ὅλα ὅσα ἔχεις καὶ μοίρασέ τα εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ θὰ ἔχῃς θησαυρὸν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔλα, ἀκολούθησέ με»).

Για τον πλούσιο, όμως, ήταν το πιο δύσκολο που έπρεπε να κάνει γιατί είχε πολλή περιουσία και στεναχωρήθηκε.

Ο Χριστός τονίζει στο λόγο Του ότι: «Εἶναι εὐκολώτερον νὰ περάσῃ μιὰ καμήλα ἀπὸ τὴν τρύπα μιᾶς βελόνας παρὰ νὰ μπῇ ἕνας πλούσιος εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

Οι άνθρωποι που άκουσαν το λόγο Του, ίσως και εμείς στη θέση τους, είπαν «ποιός μπορεῖ νὰ σωθῇ;», απαντώντας τους ο Χριστός: «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» («Εκεῖνα ποὺ εἶναι ἀδύνατα εἰς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δυνατὰ εἰς τὸν Θεόν»).

Παρατηρούμε τον νεαρό πλούσιο να έχει ακολουθήσει τις εντολές από νεανική ηλικία, αλλά όταν ο Χριστός του είπε να πουλήσει όλα τα υπάρχοντα και να Τον ακολουθήσει, εκεί δυσκολεύτηκε. Γιατί; Γιατί είχε ακόμα ένα πάθος στην καρδιά του. Ήταν φιλοχρήματος. Τήρησε όλες τις εντολές, έκοψε όλα τα ελαττώματα, παρά μόνο ένα· και για αυτό το ένα δεν μπορούσε να ακολουθήσει το Χριστό.

Μήπως και εμείς ταυτιζόμαστε με τον πλούσιο νέο;

Μπορεί να έχουμε κόψει αρκετά ελαττώματα και πάθη, αλλά έχουμε αυτό το ένα που στέκεται τροχοπέδη για την αιώνια ζωή. Αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε φιλοχρηματία, φιλοδοξία, φιληδονία κ.α. Προσπαθήσαμε αρκετές φορές να το κόψουμε, αλλά δεν μπορούσαμε· γιατί μάς κυριαρχεί η συνήθεια.

Δεν είμαστε έτοιμοι να δοθούμε με όλη μας την ψυχή στο Θεό· θέλουμε και κάτι δικό μας. Θέλουμε και το Θεό και κάτι από εμάς (χρήματα, δόξα, νεότητα κλπ.). Δεν είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε για χάρη του Θεού.

Αν ερχόταν, σήμερα, ο Θεός και μάς έκανε πρόταση να Τον ακολουθήσουμε, ξέρετε πόσοι θα Τον ακολουθούσαν; Ούτε οι μισοί χριστιανοί. Γιατί; Γιατί δεν είμαστε σε θέση να τα αφήσουμε όλα. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε νέο δρόμο. Γιατί μέσα μας, ακόμα, υπάρχει το θέλημά μας.

Μας λείπει η έμπρακτη αγάπη για το Θεό. Ακόμα, έχουμε την καρδιά μας προσκολλημένη σε κάποια υλικά αγαθά, όπως ήταν η καρδιά του πλούσιου νέου

Ας καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε το «μπράβο» από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει αυτό; Σίγουρα, δεν θα γίνει σε μία μέρα. Αλλά είναι ένας αγώνας που μπορούμε να αγωνιστούμε και να φτάσουμε, με τη βοήθεια του Θεού πάντα, σε κάτι ανώτερο.

Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, θα τα αναπληρώσει η αγάπη του Θεού. Ένα βήμα να κάνει ο άνθρωπος για να πάει πιο κοντά στο Θεό και να δείξει καλή προαίρεση, ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

Πηγή: pemtousia.gr
Related Posts

Socials