Αν εμείς είμεθα ενάρετοι και τέλειοι, ο άλλος θα εντραπεί και θα παύσει να αμαρτάνει!

Share

Σε όλα τα πράγματα να έχετε μέτρον.

Κάποιος ήλθε πριν από καιρό και κατηγορούσε πολύ τους κληρικούς. Ωραία, του είπα, σ’ έναν ελαιώνα μερικές ελιές σάπισαν ή χάλασαν. Τι να κάνουμε; Να ξεριζώσουμε όλες τις ελιές, επειδή μερικές χάλασαν;

Ο καλλίτερος έλεγχος είναι να φροντίσουμε να δείξουμε τον εαυτό μας υπόδειγμα αρετής.

Αν εμείς είμεθα ενάρετοι και τέλειοι, ο άλλος θα εντραπεί και θα παύσει να αμαρτάνει.

Το λάδι και στην θάλασσα να το ρίξεις, δεν βουλιάζει· μένει εις την επιφάνεια.

Έτσι και η αρετή. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, δεν εξαφανίζεται.

Μένει και είναι καύχημα εις τον ενάρετον και έλεγχος εις τον αμαρτωλόν.

Πάντως, εάν εμείς προσέχομεν, μπορούμε ν’ αποφύγουμε τον σκανδαλισμό.

Όταν βλέπεις ότι με κάποιον δεν μπορείς να συνεννοηθείς, μην επιμένεις.

Μην τον μισήσεις όμως, να προσεύχεσαι δι’ αυτόν, μόνον απόφευγε την συναναστροφήν του.

Και αν σε επισκεφθεί, μην ομιλείς δίχως να σε ρωτήσει.

Και να προσέχεις να λες ό,τι μπορεί να σηκώσει, ώστε να προκύπτει ωφέλεια και όχι ζημία.

Εγώ, όταν πηγαίνω κάπου ή όταν έλθει κάποιος να με δει, παρακαλώ τον Θεόν να φύγει χωρίς να αισθάνομαι έλεγχον.

Γέροντας Ιερώνυμος

Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση, “Γέροντας Ιερώνυμος, ο Ησυχαστής της Αίγινας”, Αθήνα, 1999.

Πηγή: pemtousia.gr

Related Posts

Socials