Εκείνος που αγαπάει τον Χριστό

Share

Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τὸν Χριστό, ὀφείλει νὰ ἀγαπάει καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, πού εἶναι εἰκόνες Του.

Γι’ αὐτὸ καὶ ο,τιδήποτε πράττουμε στὶς «εἰκόνες» Του, δηλ. στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση στὸ δικὸ Του Πρόσωπο καὶ εἶναι σὰν νὰ τὸ κάνουμε στὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Με αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ἁμαρτάνοντας στοὺς ἀδελφούς, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε καὶ ἀγαθοποιούντες στοὺς ἀδελφούς, εἰς Χριστὸν ἀγαθοποιείτε.

Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος

Related Posts

Socials