Έτσι φεύγει η λύπη…

Share

Μέσα στην θλίψη σου, άρχισε να ξεχύνεις από τα βάθη της ψυχής σου, άρχισε να επαναλαμβάνεις, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτε, τα λόγια:

Δόξα τω Θεώ! Θα δεις σημεία… Θα δεις θαύματα!

Τα λόγια τούτα, θα φέρουν στην καρδιά σου παρηγοριά, διώχνοντας την λύπη. Θα κατορθώσουν δηλ. ό,τι δεν κατόρθωσαν η λογική των λογικών και η σοφία των σοφών της γης.

Αυτή η λογική και αυτή η σοφία θα ντροπιαστούν. Κσι εσύ λυτρωμένος, γιατρεμένος, γεμάτος πίστη, πίστη ζωντανή και χειροπιαστή θα αναφωνείς: «Δόξα τω Θεώ!».

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Related Posts

Socials