Γλυκιά μου Μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ…

Share
Γίνου λοιπόν ένα παιδάκι μικρόν, με την παιδικήν του απλότητα,
και ρίξου στους πόδας της γλυκιάς σου Μανούλας, της Παναχράντου Μητρός Του,
όπου βαστάζει ως βρέφος μικρόν, τον Μέγαν Θεόν.
Και κλάψε και φώναζε με αγάπη πολλήν:
«Γλυκιά μου Μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ!
Μεσίτευσε, Μάνα μου, εις τον Υιόν σου να με οδηγήσει πώς να σωθώ.
Τι είναι το θέλημά Του να κάνω, και τι από Αυτόν να ζητώ.
Να μου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής, όπου είναι κλειστοί και δεν Τον βλέπω,
όταν εκείνος με βλέπει εις κάθε στιγμή, αλλά συνεχώς των λυπώ.»
Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Related Posts

Socials