Η κατά Θεό σιωπή είναι μητέρα της προσευχής

Share

Η κατά Θεό σιωπή είναι μητέρα της προσευχής και συμβάλλει στην διαφύλαξη του θείου πυρός, στην επιτήρηση των λογισμών, στην καλλιέργεια της μνήμης του θανάτου, στη δημιουργία Θείων θεωρημάτων και στην αύξηση της πνευματικής γνώσεως και προόδου.

Ο φίλος της σιωπής, προσεγγίζει τον Θεό και συνομιλώντας μυστικά μαζί Του, φωτίζεται από Αυτόν.

Η σιωπή του Ιησού, δημιούργησε στον Πιλάτο σεβασμό. Έτσι και η ηρεμία και η σιωπή ενός ταπεινού ανθρώπου, καταργεί την κενόδοξη καυχησιολογία ενός άλλου.

Μακάριζε την σιωπή και την εγκωμίαζε με πολυλογία.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

 

Related Posts

Socials