Κοντά στο Θεό ο άνθρωπος εκπέμπει Άγιες σκέψεις

Share

Οι άνθρωποι που ζουν στη Βασιλεία των Ουρανών εκπέμπουν Αγιές σκέψεις. Ευλογημένες σκέψεις.

Η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μέσα μας μια ατμόσφαιρα του Παράδεισου, ακριβώς το αντίθετο της σκληρής ατμόσφαιρας που αποπνέει εκείνοι που έχουν τον Άδη στην καρδιά τους.

Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης, έτσι ώστε η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Γέροντας Θαδαίος Βιτόβνιτσας

Related Posts

Socials