Μέτρο και αρμονία

Share

Η Ορθοδοξία εβάδισε πάντοτε την βασιλική οδό του Ευαγγελίου.

Εκράτησε ανόθευτο, γνήσιο το πνεύμα του χριστιανισμού έναντι του σκοτεινού μυστικισμού των ανατολικών αιρέσεων, της παποκαισαρικής συγκεντρωτικότητος των Λατίνων και του ορθολογιστικού υποκειμενισμού των Προτεσταντών.

Πάντοτε εκράτησε το μέτρο και την αρμονία, δεν είχε τίποτε το λάθος, διότι οι Πατέρες ήταν πνευματοκίνητοι, αγιοπνευματικώς οδηγούμενοι.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Related Posts

Socials