Όταν επισκιάσει η Θεία Χάρις..!

Share

Ο Σταυρός δεν λείπει. Γιατί; Γιατί εφόσον κι ο Αρχηγός μας ανέβηκε στον Σταυρό, κι εμείς θ’ ανεβούμε!

Αλλά απ’ τη μια πλευρά είναι γλυκύς και ελαφρός, απ’ την άλλη μεριά είναι πικρός και βαρύς. Κατά την προαίρεσή μας!

Αν πάρεις με αγάπη τον Σταυρό του Χριστού, είναι πολύ ελαφρός, είναι σφουγγάρι, φελλός! Αν το πάρεις, δηλαδή, απ’ την άλλη πλευρά, τότες είναι βαρύς και ασήκωτος.

Ω! Χάρις, Χάρις! Έλα και σε μας, έλα γρήγορα, έλα!

Πόσον αλλάζει ο άνθρωπος, πως μεταβάλλεται, πως γίνεται ο ταλαίπωρος άνθρωπος όταν τον επισκιάσει η Θεία Χάρις! Αυτή η Θεία Χάρις έκανε τους μάρτυρας όχι μόνον να μην αισθάνονται τους πόνους του μαρτυρίου των, αλλά και να χαίρονται που μαρτυρούν δια τον Χριστόν! «Ένεκά Σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής» (Ψαλμ. 43:23).

Άλλο να αισθάνεσαι και άλλο να διαβάζεις η να ομιλείς περί Θείας Χάριτος!

Η Χάρις διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό!

Άγιος Έφραίμ Κατουνακιώτης

Related Posts

Socials