Ν᾿ακούς καλά τη συνείδησή σου!

Share

Πρόσεχε ν’ ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησίς σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις, και άρχισε κάποιο άλλο, που θα το επιδοκιμάζει, για να τελειώσεις θαρρετά

Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου, λέει κάποιος πατήρ στο γεροντικό, μη παύσης να λυπάσαι γι’ αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Την συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα.

Όταν πρόκειται ν’ αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου: «Άν αυτή τη στιγμή μ’ επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται;».

Πρόσεχε ν’ ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησίς σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις, και άρχισε κάποιο άλλο, που θα το επιδοκιμάζει, για να τελειώσεις θαρρετά.

Γεροντικό

Related Posts

Socials