Ψυχή και νους

Share

Η ψυχή και ο νους στη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου

Η ψυχή είναι στον κόσμο, γιατί είναι γεννημένη, ενώ ο νούς είναι παραπάνω από τον κόσμο, γιατί είναι αγέννητος.

Η ψυχή όμως που αντιλαμβάνεται τα πράγματα του κόσμου και επιθυμεί να σωθεί, κάθε στιγμή έχει ένα νόμο απαράβατο και συλλογίζεται ότι τώρα είναι ο αγώνας, τώρα δίνει εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή. σκέφτεται ότι η ψυχή σώζεται ή χάνεται για μία μικρή και αισχρή ηδονή.

Μέγας Αντώνιος

Related Posts

Socials