Όπως υποσχέθηκε ο Κύριος…

Share

Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό, και Τον επιθυμούν,

και Τον αναζητούν, και προσεύχονται σ᾿ Εκείνον να έρθει, εκείνοι

αισθάνονται τον Θεό μέσα τους, και αυτοί μπορούν να πουν:

«Ο Θεός βρίσκεται μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα Του».

Μακάριες τέτοιες άγιες ψυχές, αφού αιώνια

θα βασιλεύουν στο βασίλειο του Χριστού.

Όπως υποσχέθηκε ο Κύριος σ᾿ εκείνους που Τον αγαπούν λέγοντας:

«Πάλιν έρχομαι και παραλήψομαι υμάς προς εμαυτόν,

 ίνα όπου ειμί εγώ, και υμείς ήτε» (Ιωάν. ι δ΄, 3).

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Related Posts

Socials