Προσκόλλησε την ψυχή σου στο Θεό

Share

Προσκόλλησε την ψυχή σου στο Θεό με καρδιακή πίστη και τότε όλα, θα σου είναι δυνατά.

Σου επιτίθενται οι αόρατοι και ανύστακτοι εχθροί;
Θα τους νικήσεις.

Είναι οι εχθροί αυτοί ορατοί, εξωτερικοί;
Θα τους κατατροπώσεις και αυτούς.

Ξεσηκώνονται εναντίον σου τα πάθη;
Θα τα κατασιγάσεις.

Σε βρήκαν ξαφνικά θλίψεις;
Θα τις ξεπεράσεις.

Σε έχει καταβάλλει η απόγνωση;
Θα αποκτήσεις θάρρος, ελπίδα.

Με την πίστη, όλα μπορείς να τα κατορθώσεις, ακόμα και η Βασιλεία των Ουρανών, θα γίνει δική σου.

Η πίστη είναι η μεγαλύτερη ευλογία σ’ αυτήν τη ζωή.

Ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον κάνει δυνατό και νικητή.

“Ο κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα έστι” (Α’ Κορινθίους 16,17).

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Related Posts

Socials