Πρώτα να του δείξεις την αγάπη σου και μετά…

Share

Ὅταν θέλεις νά συμβουλέψεις κάποιον στό καλό,

πρῶτα νά τοῦ δείξεις τήν ἀγάπη σου

καί μετά μέ λεπτότητα

καί προσοχή νά τοῦ κάνεις τήν παρατήρηση,

προσέχοντας νά μήν τόν πληγώσεις…

Γιατί αὐτός θά παρατηρήσει πρῶτα τήν ἀγάπη πού θά τοῦ δείξεις,

κι ὕστερα θά προσέξει τήν παρατήρηση πού θά τοῦ κάνεις.

Ἔτσι θά τόν ὠφελήσεις

χωρίς νά βλαφτεῖ ἡ ψυχή του…

Related Posts

Socials