Τι μεγαλείον εστίν η Θεία Λειτουργία

Share

“Τι μεγαλείον εστίν η Θεία Λειτουργία!

Πόσο τιμά ο Θεός τον άνθρωπο, να κατέρχεται μετά των αγγελικών ταγμάτων εις κάθε Λειτουργίαν και να τρέφη τον άνθρωπον με το Πανάγιο Σώμα και Αίμα Του!

Πάντα γαρ απέδωκεν ημίν• ποίον πράγμα υπάρχει σωματικόν ή πνευματικόν, φθαρτόν ή άφθαρτον, το οποίον μας υστερεί;

Ουδέν.

Εάν μας δίδη καθημερινώς το τεθεωμένον Άγιον Σώμα Του και Αίμα Του, ποιον εστί τούτων ανώτερον;

Βεβαίως ουδέν”.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Related Posts

Socials