Τι να κάνω με τις αμαρτίες μου;

Share

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα: “Τι να κάνω με τις αμαρτίες μου;”

Και απαντώντας ο Γέροντας του λέει:

«Αυτός που θέλει να λυτρωθεί από τι αμαρτίες του, με δάκρυα λυτρώνεται απ᾿ αυτές και εκείνος που θέλει να αποκτήσει αρετές, με δάκρυα τις αποκτά. Γιατί, το να κλαίμε είναι η οδός που μας παρέδωσε η Γραφή, καθώς και οι Πατέρες που έλεγαν: “Κλάψτε, άλλη οδός δεν υπάρχει παρά μόνον αυτή”.

Related Posts

Socials