Ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 6 Σεπτεμβρίου

Share

Σήμερα, η Εκκλησία μας επιτελεί ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Ανδρέου, Ανδρονίκου του στρατιώτου, Ανδροπελαγίας και Θέκλης.

Την εποχή που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τη Φρυγία, προφήτευσε ότι πρόκειται εκεί να αναβλύσει αγίασμα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και πράγματι, στην περιοχή της Φρυγίας ανάβλυσε το θαυματουργό αγίασμα για την πνευματική παρηγορία των ανθρώπων.

Κάποιος πλούσιος ειδωλολάτρης, που η κόρη του ήταν κωφάλαλη και θεραπεύτηκε από το Αγίασμα, ασπάστηκε το Χριστιανισμό και έκτισε Ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αφού πέρασαν περίπου ενενήντα χρόνια, ένας νέος από την Ιεράπολη, ονόματι Άρχιππος, εγκαταστάθηκε στο Ναό ως νεωκόρος.

Οι ειδωλολάτρες της περιοχής, κινούμενοι από φθόνο, αποφάσισαν να ενώσουν δυο ποταμούς, τον Κούφο και το Λυκόστρατο, και να τους στρέψουν κατά του Αγιάσματος και του Ναού. Ο Άρχιππος, με τις προσευχές του, κατόρθωσε οι δυο ποταμοί να χύνονται σε ένα άνοιγμα που δημιουργήθηκε από χτύπημα του Αρχάγγελου Μιχαήλ κι έτσι να σωθεί ο Ναός. Επειδή το άνοιγμα έμοιαζε με χωνί, και το νερό χωνεύτηκε στο μέρος αυτό, η περιοχή μετονομάστηκε από Κολλασές σε Χώνες της Φρυγίας.

Οι χριστιανοί καθημερινά προσεύχονται στο φύλακα Άγγελο:

«Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαίπωρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ΄ εμού δια την ακρασίαν μου, μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας.

Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επήρειας του αντικειμένου, ίνα μη έν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν».

Σήμερα πανηγυρίζει η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, στην εντός των τειχών Λευκωσία, ο Αρχάγγελος της κατεχόμενης Πυργάς Αμμοχώστου και όλες οι Εκκλησίες και οι Μονές που τιμούν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials