Μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου και της συζύγου του Ελισάβετ | 5 Σεπτεμβρίου

Share

Η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα, τη μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας ήταν ιερέας και ήταν νυμφευμένος με την Ελισάβετ, αλλά δεν είχαν παιδιά. Κάποια μέρα, την ώρα της Ακολουθίας στο ναό, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να του παρουσιάζεται και να του αναγγέλλει το ευχάριστο μήνυμα ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης.

Ο Ζαχαρίας δεν το πίστεψε, γιατί ήξερε ότι η γυναίκα του ήταν στείρα και μάλιστα μεγάλης ηλικίας. Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει άλαλος μέχρι να γεννηθεί το παιδί.

Πράγματι η Ελισάβετ έμεινε έγκυος και γέννησε ένα αγόρι. Μόλις δόθηκε στο βρέφος το όνομα Ιωάννης λύθηκε η γλώσσα του Ζαχαρία και όλοι δόξασαν το Θεό. Η χάρη αυτή δόθηκε από το Θεό στο Ζαχαρία, επειδή ήταν δίκαιος, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή, και ζούσε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου.

Ο υιός του προφήτη Ζαχαρία, Ιωάννης, είναι ο πρώτος των Προφητών, Βαπτιστής και Πρόδρομος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η φαινομενική τιμωρία θεράπευσε την απιστία του Ζαχαρία στο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Και όταν ακόμη ο Θεός επισκέπτεται τους ανθρώπους με δοκιμασίες και θλίψεις, δεν αναιρεί τις σωτήριες υποσχέσεις Του και δεν αποσύρει το έλεός Του από το πλάσμα Του.

«Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν ἱερεῦσι πιστός, καὶ ἐν Μάρτυσιν ἄριστος, καὶ Προφήτης ἔνδοξος, προμηνύων τὰ μέλλοντα, ὁ Ζαχαρίας Δέσποτα δείκνυται, τριπλῷ στεφάνῳ κατακοσμούμενος, Ὢ τῶν πλουσίων σου, δωρεῶν φιλάνθρωπε! δι᾿ὧν Χριστέ, πάντας καταξίωσον, τῆς βασιλείας σου». (Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. δ’. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος).

Παρακαλούμε και ευχαριστούμε το Λυτρωτή Ιησού Χριστό όχι μόνο στα ευχάριστα, αλλά και στα δυσάρεστα του κόσμου τούτου και πάντοτε με υπομονή και πίστη στο θέλημά Του, με τις πρεσβείες των Αγίων Ζαχαρίου και Ελισάβετ και του υιού αυτών Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials