Η κατά Σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | 25 Δεκεμβρίου

Share

«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτω προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον,
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να προστρέξουν, μαζί με τους μάγους και τους απλούς ποιμένες, σε προσκύνηση του εσπαργανωμένου νέου παιδίου, του προ αιώνων Θεού. Γιατί Αυτός που γεννήθηκε είναι ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και Κύριος των Κυριευόντων. Είναι ο νέος Αδάμ, και ταυτόχρονα ο Υιός και Λόγος του ΘεούΗ Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού φωτίζει χαρμόσυνα όλη την κτίση. Η μεγάλη εορτή ανέτειλε και πάλι σήμερα ελπιδοφόρα.

Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, που ο Θεός είχε προαποφασίσει, απέστειλε τον Υιό Του να γεννηθεί από γυναίκα, την αγνή Μαριάμ, και ως τέλειος άνθρωπος να υποταχθεί στις πρόνοιες του μωσαϊκού νόμου, για να δώσει σ’ αυτές την πραγματική αξία και ταυτόχρονα ν’ απελευθερώσει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι της αμαρτίας και της τυπολατρίας.

Η Γέννηση του Σωτήρα Χριστού αποτελεί την πρώτη κατεξοχήν Θεοφάνεια. «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α΄ Τιμ. 3, 16). Είναι γι’ αυτό  το λόγο, που, μέχρι τον 4ο αιώνα, τα Χριστούγεννα και η Βάπτιση του Ιησού εορτάζονταν την ίδια μέρα, στις 6 Ιανουαρίου. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι Αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ είναι ο Θεάνθρωπος: o τέλειος Θεός, ως Υιός του Πατρός μονογενής, και ο τέλειος άνθρωπος, ο ίδιος σε όλα μ’ εμάς, χωρίς την αμαρτία, η οποία δεν ανήκει στη φύση μας, αλλά είναι επίκτητη κατάσταση, ένεκα της παρακοής και της φθοράς του πρώτου Αδάμ.

Με τη Γέννηση του Χριστού, φανερώνεται ο τύπος του αληθινού ανθρώπου,  που αμαυρώθηκε από την αμαρτία. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο πρόσωπο, ώστε μαζί Του να αποκτούμε τη σωτηρία μας, ακολουθώντας τις εντολές και τον τρόπο ζωής Του, σύμφωνα με το ιερό Ευαγγέλιο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας.

Με τη γέννα του Λυτρωτή, η περίοδος της προσμονής των εθνών έχει ολοκληρωθεί, και διανύουμε την περίοδο της εν Χριστώ σωτηρίας και χάριτος. Ο αναμενόμενος Μεσσίας αποκαλύφθηκε στη ζωή της Εκκλησίας. Ιδού η ευθύνη μας και το προσωπικό αγώνισμα του καθενός μας, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, εγκατάλειψη της περιπλάνησης ως άλλοθι στην αναζήτηση, αλλά και νέα πλεύση ως λεπτή αύρα δροσιάς, η ταπεινή και οικειοθελής συνάντησή μας με το Σωτήρα Χριστό.

Το νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται στο πόσο θέλουμε να οικειοποιηθούμε οντολογικά τα χαρίσματα του Θεού και όχι, ασφαλώς, στις διάφορες επιφανειακές πολιτιστικές φοκλορικές εκδηλώσεις, που αν και μας είναι οικείες, παραταύτα μόνο παροδικό ενθουσιασμό προσφέρουν.

Οι Μάγοι, αν και είχαν ανατραφεί μέσα στην ειδωλολατρία της περσικής παράδοσης και σοφίας, εντούτοις κατόρθωσαν αυτό που ποθούσαν, να οδηγηθούν στην αλήθεια. Είναι λυπηρό επομένως εμείς, που γεννηθήκαμε από χριστιανούς γονείς και αποκτήσαμε την οικουμενική ελληνική παιδεία να αδυνατούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού και να χανόμαστε μέσα στη ματαιότητα της καθημερινότητας.

«Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων;», ρώτησαν οι μάγοι, εκδηλώνοντας την επιθυμία τους να Τον προσκυνήσουν. Η ερώτηση αυτή δεν έπαυσε ούτε και σήμερα να είναι επίκαιρη. Οι απλοϊκοί βοσκοί προσκύνησαν πρώτοι και άκουσαν τον αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεώ και επί γης ειρήνη». Η ειρήνη, ζητούμενο σε κάθε εποχή ορατών και αοράτων πολέμων.

Κι όμως η απάντηση παραμένει σταθερή: Ο Χριστός είναι μέσα στην ψυχή μας και ταυτόχρονα εικονίζεται στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Αυτή η ουσιαστική σχέση πραγματώνεται μέσα στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία και τη Μετάληψη του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Θαυμαστό γεγονός το οποίο βιώνουν όσοι πραγματικά ποθούν αυτή τη σχέση με το Σωτήρα Χριστό, ελεύθερα και με αγάπη. Αυτή είναι η όντως ειρήνη η πάντα νουν υπερέχουσα!

Το σπαργανωμένο βρέφος, που προσκύνησαν οι βοσκοί και δοξολογούσαν οι άγγελοι, είναι η ζωντανή ελπίδα της οικουμένης. Προσέλαβε ο Λόγος του Θεού, για χάρη μας, την ανθρώπινη φύση, για να μάς επαναφέρει στο αρχαίο κάλλος της θεϊκής υιοθεσίας.

Σήμερα το πρωί τελείται ο Όρθρος των Χριστουγέννων και η Θεία Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου.

Αγαπητοί, ευχή όλων, να επικρατήσει η ειρήνη στις ψυχές μας, να έρθει η ελευθερία της προσωρινά τουρκοκρατούμενης πατρίδας μας και η επιστροφή όλων των προσφύγων στα χωριά και τις πόλεις μας. Και να αξιωθούμε να λειτουργήσουμε όλες τις βουβές Εκκλησίες μας.

Ας έχουμε επίγνωση ότι καμιά ανθρώπινη αξία δεν είναι σταθερή σε αυτό τον μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, παρά μόνο η αλληλεγγύη και η αγάπη, άλλωστε αυτό θα πρέπει να μας το δίδαξε παρατεταμένη πανδημία.

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,

ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ

εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.»

Σήμερα πανηγυρίζουν ο Ναός της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού στην κοινότητα Τάλα της Πάφου και στη Λεμεσό.

Καλά Χριστούγεννα!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials