Μνήμη της οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος | 2 Αυγούστου

Share

Η αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την εύρεση και ανακομιδή (το έτος 428 μ.Χ.) των Ιερών Λειψάνων του Πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, ενός από τους επτά Διακόνους που όρισαν οι Απόστολοι να τους βοηθούν, πέρα από το πνευματικό έργο, στην ετοιμασία των συνάξεων των πρώτων πιστών και τη συμμετοχή τους στις Αγάπες. Δηλαδή στα δείπνα της αγάπης και της συμμετοχής στην «Κλάση του Άρτου», δηλαδή τη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων.

Επίσης, σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Φωτεινού Επισκόπου Χύτρων (Κυθρέας), ο οποίος συναριθμείται στους Κυπρίους Ιεράρχες που έλαβαν μέρους σε Οικουμενική Σύνοδο και ένας από τους πέντε Αγίους Ιεράρχες της Κυθρέας, των οποίων η σύναξη τελείται στις 17 Μαΐου. Το απολυτίκιο του αναφέρει «Χύτρων ἐδείχθης Φωτεινὲ ποιμενάρχης, ὡς Φῶς τοῦ κόσμου τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας, καὶ τούτου τὰ προστάγματα φυλάττων ἀκριβῶς· ὅθεν συμμετέσχηκας τῆς Τετάρτης Συνόδου, Χριστὸν τέλειον ἄνθρωπον καὶ Θεὸν δογματίσας, ἐν Παραδείσῳ δὲ κατατρυφῶν, μὴ ἐπιλάθῃ, Κυθρέας φιλότεκνε» (Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Φωτεινοῦ. Ἦχος δ΄).

Εορτάζουμε ακόμη τη μνήμη του Μάρτυρος Φωκά, του Οσίου Ιουστινιανού του ευσεβούς βασιλέως, του Οσίου Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού και της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος.

Η αγία Φωτεινή η Κυπρία, είναι γνωστή σ’ όλο το νησί μας με τ’ όνομα αγία Φωτού η θαυματουργός. Η παράδοση μάς λέει πώς γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς στο Ριζοκάρπασο. Από μικρή ξεχώριζε για την καλοσύνη και την αρετή της.

Ασκήτεψε σ’ ένα σπήλαιο στην περιοχή της Καρπασίας, όπου πολλοί την επισκέπτονταν για παρηγοριά και καθοδήγηση. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έκανε πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πονεμένους ανθρώπους, ενώ ακόμη βρισκόταν στη ζωή.

Το ιερό λείψανό της, που βρέθηκε σε σπηλιά το 18ο αιώνα μ.Χ. με τη σκαλιστή επιγραφή «Φωτεινή Παρθένος Νύμφη Χριστού», εξακολουθεί να προσφέρει τη θεραπεία στους αρρώστους. Το ασκητήριό της υπάρχει μέχρι σήμερα στο τουρκοκρατούμενο χωριό Άγιος Ανδρόνικος της Καρπασίας. Όμως, η ευλάβεια των εκτοπισμένων μας και ο διακαής τους πόθος για επιστροφή στους τόπους τους, όπου έζησαν οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους, οικοδόμησαν μεγαλοπρεπή ναό (Τρίκλιτη Βασιλική) της Αγίας Φωτούς της Καρπασίτιδος στην κοινότητα Κοφίνου.

Κάθε ευλογημένος τόπος της νήσου μας μαρτυρεί την αγιότητα βίου των ανθρώπων της και την παρουσία της Παναγίας Τριάδας στους ταπεινούς ασκητές που έκαναν πράξη την αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο.

«Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα, τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε, τῷ Θεῷ στεφανηφόροι παρίστασθε, ᾧ ἀπαύστως πρεσβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν». (Δόξα… Ἦχος πλ. β’)

Υπενθυμίζουμε ότι, πορευόμενοι για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα απογεύματα τελείται στην Εκκλησία ενναλάξ ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο.

«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα»

Σήμερα πανηγυρίζει ο ναός του αγίου Στεφάνου στη Λέμπα της Πάφου, καθώς επίσης της Αγίας Φωτεινής στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας και την Κοφίνου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials