Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού | 1 Αυγούστου

Share

Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή την έξοδο του Ιερού Συμβόλου του Σταυρού από το Παλάτι και τη λιτάνευσή του στις συνοικίες της Κωνσταντινουπόλεως προς ευλογία των πιστών, καθώς επίσης με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού να απαλλαγούν από κάθε επιδημία και ασθένεια.

«Σήμερον Σταυρός υψούται και κόσμος εκ πλάνης ελευθερούται. Σήμερον του Χριστού η Ανάστασις εγκαινιάζεται, και τα πέρατα της γης αγάλλονται».

Για το Χριστιανό, ο Τίμιος Σταυρός αναδεικνύεται σύμβολο ευλογίας και μέτρο της αγάπης και της συγχώρεσης προς πάντας. Ο ζωοποιός Σταυρός δείχνει την πορεία των πιστών προς την Ανάσταση του Κυρίου και την εξαγορά της ανθρωπότητας από τα δεινά της αμαρτίας, δηλ. της κάθε ελλειμματικότητας ένεκα του πεπερασμένου.

«Σταυρὸς ἁπάντων τῶν καλῶν, παρεκτικὸς καθορᾶται, προσκυνούμενος, καὶ πᾶσα ἡ κτίσις, ἑορτάζει ἐν χαρᾷ, φωτιζομένη χάριτι, τοῦ ἐν αὐτῷ βουλήσει, ἀνυψωθέντος Θεοῦ ἡμῶν». (Κανών α’, ᾨδὴ γ’, τοῦ τιμίου Σταυροῦ Ἦχος πλ. δ’. Ὁ στερεώσας)

«Καταυγαζόμενοι φωτί, τῶν τοῦ Σταυροῦ λαμπηδόνων, ὁλικῶς οἱ ἐν αὐτῷ πεποιθότες, σκοτασμὸν ἁμαρτιῶν, ἐκφύγωμεν καὶ κράξωμεν, ὁ φωτισμὸς τῶν ὅλων, εὔσπλαγχνε Κύριε, δόξα σοι».

«Ὑμνολογοῦμέν σε Σταυρέ, καὶ προσπτυσσόμεθα πίστει, ἐξαιτούμενοι τὴν σὴν δυναστείαν. Ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐχθροῦ, παγίδων καὶ κυβέρνησον, πρὸς ὅρμον ἡμᾶς πάντας, τῆς σωτηρίας ὑμνοῦντάς σε».

Ο Σταυρός του Κυρίου τεκμηριώνει το μέτρο της αγάπης και της θυσίας του ίδιου του σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, για τη σωτηρία τόσο του ανθρώπου όσο και ολόκληρης της δημιουργίας, η οποία μέχρι σήμερα «συστενάζει και συνωδίνει» (Ρωμ. 8, 22).

Η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού συνηθίζεται σήμερα και στην πατρίδα μας. Διατηρείται η παράδοση αυτή στο Όμοδος, την Ανώγυρα και τον Πεδουλά, όπου οι πιστοί συμμετέχουν με ευλάβεια στο πανίερο γεγονός, κρατώντας το Σταυρό του Ιησού Χριστού.

Σήμερα, τελείται σε όλους τους ναούς μας το 44o μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ και πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος κοιμήθηκε στις 3 Αυγούστου το 1977. Επίκεντρο η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Κύκκου, από όπου ξεκίνησε την αγωνιστική πορεία και εκεί ευρίσκεται ο τάφος του όπου αναπαύεται.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι από σήμερα μέχρι και τις 14 Αυγούστου, η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς σε νηστεία, ως πνευματική άσκηση και προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το απόγευμα των ημερών αυτών (πλήν Σαββάτου και παραμονής της Μεταμορφώσεως) τελείται στους ναούς μας, εναλλάξ ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

 

Related Posts

Socials