Μνήμη των Αγίων Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου εκ των Εβδομήκοντα | 31 Οκτωβρίου

Share

Σήμερα η Εκκλησία τιμά έξι μαθητές από τον κύκλο των εβδομήκοντα Αποστόλων. Το Στάχυ, που χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα επίσκοπος Βυζαντίου και κοιμήθηκε ειρηνικά, και τον Απελλή που έγινε επίσκοπος Ηρακλείας και διέπρεψε στον αγώνα της ιεραποστολής.

 

Τον Αμπλία και τον Ουρβανό, που επίσης χειροτονήθηκαν επίσκοποι από τον Απόστολο Ανδρέα, ο πρώτος στην Οδυσσούπολη και ο δεύτερος στη Μακεδονία κι αφού μετέστρεψαν πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού, δέχτηκαν μαρτυρικό θάνατο. Το Νάρκισσο, που έγινε επίσκοπος Αθηνών και πέθανε μαρτυρικά, και τον Αριστόβουλο, που διέπρεψε ως ιεραπόστολος και σύμφωνα με τον συναξαριστή αιχμαλώτιζε τις ψυχές με το λόγο του.

Ο Άγιος Αριστόβουλος, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κυπριακής καταγωγής και μάλιστα αδελφός του Αποστόλου Βαρνάβα. Περιόδευσε σε διάφορες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θεωρείται ως ο φωτιστής των Βρετανών και ο πρώτος επίσκοπος Βρετανίας.

Κάθε φορά που τιμούμε Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, με θερμή προσευχή, ζητούμε τις πρεσβείες τους στη ζωή μας. Και τούτο διότι εφάρμοσαν την εντολή του Χριστού, ο οποίος απευθύνεται και προς όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς, ως διαδόχους των Αποστόλων: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 19-20).

Η Ιησούς Χριστός συμπορεύεται, θεραπεύει, ενισχύει και φωτίζει καθημερινά τον άνθρωπο έως το τέλος της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials