Μνήμη του Αγίου Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως | 4 Ιουνίου

Share

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη των αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Τετραήμερου Λαζάρου, του Αγίου Μητροφάνους, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, και του οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της Μονής Μοναγρίας.

Ο Άγιος Μητροφάνης αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, έζησε τον 4ο αιώνα, κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αφού γνώρισε την Αγία Γραφή και τη ζωή της Εκκλησίας, γρήγορα απέρριψε τη θρησκεία των ειδώλων και προσήλθε στην αληθινή θρησκεία του Χριστού. Αργότερα, στολισμένος με πολλές αρετές, χειροτονήθηκε κληρικός και στη συνέχεια ανήλθε στο θρόνο του Βυζαντίου.

Ήταν μεγάλος θεολόγος, ένεκα των σπουδών και της βαθιάς μελέτης της Παραδόσεως της Εκκλησίας. Με τα πνευματικά και θεολογικά όπλα από τη μια και τη σεμνότητα και ταπεινότητα από την άλλη, αντιμετώπισε σθεναρά και με επιτυχία τους αιρετικούς της εποχής του. Μάλιστα, με τη χάρη τού Αγίου Πνεύματος επέστρεψαν πολλοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η απαλλαγή από την παλαιά πλάνη των ειδώλων ελευθερώνει τον άνθρωπο και του ανοίγει νέους πνευματικούς δρόμους με προοπτική την κατά χάρη ένωση με το Θεό, καθώς και με την αγάπη και προσφορά προς τον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την ωφέλιμη πορεία, αξιοποιώντας τις αρετές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, καταξιώνεται ο άνθρωπος διττά, και μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και μέσα στην πολιτεία των Αγίων.

«Πανεύφημοι Μάρτυρες, θρέμματα πνευματικά, ὁλοκαυτώματα λογικά, θυσία δεκτή, εὐάρεστος τῷ Χριστῷ ὑμᾶς οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ’ Οὐρανὸς ὑπεδέξατο, Ἀγγέλων συμμέτοχοι γεγόνατε, μεθ’ ὧν ἱκετεύσατε δεόμεθα, τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν, εἰρηνεῦσαι τὸν Κόσμον, καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Ζητούμε παρακλητικά, από τους Αγίους μας προς τον Αναστάντα Κύριο ειρήνη στον κόσμο και σωτηρία των ψυχών μας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials