Σύλληψη της Αγίας Άννας | 9 Δεκεμβρίου

Share

Σήμερα, Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άννας, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, και τιμούμε επίσης τη μνήμη της προφήτιδος Άννης, της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ.

Ο Θεάνθρωπος Κύριος μας, προετοιμάζοντας τον έμψυχο ναό του και την επίγεια κυοφορία Του, έστειλε άγγελο στο ταπεινό ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, ανθρώπους δίκαιους και με πλήρη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για να προμηνύσει τη γέννηση της Αγίας Παρθένου, Μητέρας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

«Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης, εἰσακούων Θεός, παρ’ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτούς, σαφῶς ὑπισχνεῖται Θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι’ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ».

Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε φυσιολογικά, δηλ. με τη θέληση του πατέρα και της μητέρας της, παρόλο που η μητέρα της ήταν γριά και στείρα. Ο Θεός χάρισε στον Ιωακείμ και στην Άννα την Υπεραγία Θεοτόκο, μέσω της οποίας θα ολοκληρωνόταν το έργο της Οικονομίας Του, με τη σάρκωση του Υιού Του και Λυτρωτή του κόσμου.

Εκτός από τη σύλληψη του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού από τη Θεοτόκο Μαρία, κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, η Εκκλησία θυμάται και τελεί θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της συλλήψεως της Μαριάμ, της κόρης του Ιωακείμ και της Άννας, καθώς και του Ιωάννη του Βαπτιστή, υιού του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Και τούτο διότι τα δύο αυτά πρόσωπα συνέβαλαν τα μέγιστα για το έργο της θείας Ενανθρωπήσεως για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και την ανακαίνιση ολόκληρης της κτίσης.

Σήμερα πανηγυρίζουν η ομώνυμη κοινότητα στη Λάρνακα και η ενορία της Συρκανιάς στην προσωρινά κατεχόμενη κωμόπολη Κυθρέας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

 

Related Posts

Socials