Γιατί νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή;

Share

Η Tετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου, αλλά και ιδιαίτερα των περιόδων νηστείας (σαρακοστών), είναι ημέρες αυστηρής νηστείας, δηλαδή φαγητού χωρίς λάδι. Την Παρασκευή νηστεύουμε επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώvουμε με την νηστεία μας τον κακό εαυτό μας, για να μας ελεήσει τους ανάξιους, όπως ελέησε τον σταυρωμένο ευγνώμονα ληστή.

Την Tετάρτη νηστεύουμε για να θυμόμαστε ότι ένας φίλος του Τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη, και να το συνειδητοποιούμε ότι κι εμείς, παρ’ ότι είμαστε φίλοι Του, είναι δυνατό, αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμαστε , να Τον προδώσουμε.

Ωστόσο, όταν τις ημέρες κατά τις οποίες έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται «κατάλυση» δηλαδή χαλάρωση της νηστείας. Αν είναι εορτή αγίου τρώμε λάδι, αν είναι εορτή της Παναγίας ή του Προδρόμου τρώμε ψάρι. Οι ημέρες: Δευτέρα, Tρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες καταλύσιμες, δηλαδή τρώμε απ’ όλα ό,τι θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστειών.

Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. ‘Όλο το xρόνo ένα μόνο Σάββατο νηστεύουμε το λάδι, το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Xριστός είναι σωματικά στον τάφο και η ψυχή Του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ.

Άγγελοι Κυρίου

Έλεγαν για τον ἀββᾶ Παχώμιο ὅτι κάποτε κηδευόταν το σκήνωμα ἑνός νεκροῦ και ὅτι το συνάντησε ὁ ἀββᾶς στο δρόμο. Βλέπει δυο ἀγγέλους να ἀκολουθοῦν τον νεκρό πίσω ἀπό το νεκροκρέβατο. Ἀπόρησε γι᾿ αὐτούς και παρακάλεσε το Θεό να τοῦ ἀποκαλύψει το γεγονός. Τον πλησιάζουν οἱ δυο ἄγγελοι και τους ρωτάει: «Γιατί ἐσεῖς ποῦ εἶστε ἄγγελοι ἀκολουθεῖτε τον νεκρό;»

Και τοῦ λένε οἱ ἄγγελοι: «Ὁ ἕνας ἀπό μᾶς εἶναι τῆς Τετάρτης κι ὁ ἄλλος τῆς Παρασκευῆς. Αὐτός ὡς τη μέρα που πέθανε δεν παρέλειπε να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, γι᾿ αὐτό το λόγο ἀκολουθήσαμε πίσω ἀπό το σκήνωμά του. Ἐπειδή λοιπόν μέχρι το θάνατό του τήρησε τη νηστεία, κι ἐμεῖς μ᾿ αὐτόν τον τρόπο δοξάσαμε αὐτόν που ἔκανε ἀγῶνα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου».

ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

Related Posts

Socials