«Μυσταγωγών σου Κύριε»

Share

Ζωντανή ηχογράφηση από την Συναυλία με Ύμνους του Θείου Πάθους, «Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω», η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό μας Ναό τον Απρίλιο του 2019.

Και νυν των Αποστίχων της Μεγάλης Πέμπτης Ήχος πλ. ά.

Μυσταγωγών σου Κύριε τους Μαθητάς, εδίδασκες λέγων. Ω φίλοι, οράτε, μηδείς υμάς χωρίσει μου φόβος· ει γαρ πάσχω, αλλ’ υπέρ του κόσμου· μη ουν σκανδαλίζεσθε εν εμοί· ου γαρ ήλθον διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν μου, λύτρον υπέρ του κόσμου. Ει ουν υμείς φίλοι μου εστε, εμέ μιμείσθε· ο θέλων πρώτος είναι, έστω έσχατος, ο δεσπότης, ως ο διάκονος· μείνατε εν εμοί, ίνα βότρυν φέρητε· εγώ γαρ ειμι της ζωής η άμπελος.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού μας Ναού Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, αναφέρει: “Τρία χρόνια οι μαθητές βρίσκονται δίπλα στον Κύριο αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό Του τον Μεσσία. Μέσα από τη διδασκαλία των προφητών γνώριζαν πολύ καλά το Πάθος και το Σταυρό που θα ακολουθούσε. Ο Κύριος τώρα τους μυσταγωγεί ως γνήσιους μαθητές Του, τους ενθαρρύνει για να μην κατακυριευτούν από φόβο και ξεχάσουν όσα έβλεπαν δίπλα Του καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας τους.

Τους τονίζει ότι ο σκοπός της παρουσίας Του είναι για να διακονήσει τον κόσμο και με τα σωτήρια, εκούσια πάθη Του να τον ελευθερώσει από την πτώση και τον θάνατο.
Προτρέπει τους μαθητές αν κάποιος θέλει να είναι φίλος Του να τον μιμηθεί, να ταπεινωθεί και να γίνει ο έσχατος για να μπορεί για Εκείνον να είναι ο πρώτος και μέσα από αυτή τη θυσιαστική πράξη να αντλήσει δύναμη από τη μόνη αληθινή ζωή, που είναι ο ίδιος ο Χριστός και η Ανάστασή Του.

Ας παρακινηθούμε κι εμείς σήμερα και ας μείνουμε φίλοι Του μιμούμενοι το παράδειγμά Του, παράγοντας και αυξάνοντας τους πνευματικούς μας καρπούς και διακονώντας τον αδελφό μας, δηλαδή Εκείνον”.

Related Posts

Socials