Ποιος συνέγραψε τον αρχαίο ύμνο «Φως Ιλαρόν»

Share

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

«Φως Ιλαρόν» ή «Επιλύχνιος Ύμνος» ή «Επιλύχνιος Ευχαριστία» ονομάζεται ο αρχαίος ύμνος που χρησιμοποιείται και ψάλλεται κατά την ακολουθία του Εσπερινού.

Είναι εσφαλμένη αντίληψη να αποδίδεται ο ύμνος αυτός στον Άγιο Σωφρόνιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων (εορτάζει 11 Μαρτίου). Ο Άγιος Σωφρόνιος, πράγματι, συνέγραψε πολλά συγγράμματα, μεταξύ των οποίων και τον οσιακό βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όμως, το «Φως Ιλαρόν» δεν είναι δικός του ύμνος. Αυτός τον παρέλαβε απλά και τον καλλώπισε στη σημερινή του μορφή.

Η επιλύχνιος Ευχαριστία είναι πόνημα του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, ο οποίος εορτάζει 16 Ιουλίου.

Φως ιλαρόν αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος,
Ιησού Χριστέ. Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως εσπερινόν,
υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Θεόν. Άξιόν Σε εν πάσι καιροίς
υμνείσθαι φωναίς αισίαις, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς• διό ο κόσμος Σε δοξάζει».

Πηγή: dogma.gr

Related Posts

Socials