Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα από το ΙΠΕ

Share

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους), πρόκειται να υλοποιήσει με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προγράμματα τα οποία απευθύνονται ενδεικτικά σε κληρικούς και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, συνεργάτες, εθελοντές καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ
 1. EΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 2. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 3. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ
 4. Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
 5. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΩΣ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
 3. Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 4. Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 5. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 7. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 8.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
 4. Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
 5. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
 6. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΝΘΟΥΣ
 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
 3. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
 4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
 5. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
 6. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΟΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
 3. Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
 4. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Η ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ) 
 6. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
6. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Ο ΙΕΡΕΑΣ ΩΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ
 2. Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ, Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 3. ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ
 4. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
 5. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 6. Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΖΩΗ ΩΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 28 ωρών και παρέχονται δωρεάν. Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι από 15 έως 18 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning).

Πιστοποίηση της επιμόρφωσης

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως είναι φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3879/2010 (Α΄ 163) αρμόδιο για την παροχή διά βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και ποιμαντικής επιμόρφωσης των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας.

Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α΄ 59)).

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1657/2020) και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υλοποίηση

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του επιμορφωτικού έτους 2020 -2021, απογευματινές ώρες και μεταξύ των ωρών 15:00 έως 21:00. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr), στη σελίδα στο Facebook:

https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA

Πληροφορίες – Αιτήσεις

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr) στη διαδρομή Προσκλήσεις – Προκηρύξεις  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα και στη σελίδα στο Facebookhttps://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr 

(Υποστηρίζονται όλοι οι Browsers εκτός του Google Chrome ο οποίος παρουσιάζει κάποια προβλήματα ασυμβατότητας. Για το λόγο αυτό αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome)

Eπιλέγοντας «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2 προγράμματα

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352364, 210 3352373, 210 3352362, 6932405002 και ώρες 10.00 με 15.00 είτε στο e-mail: [email protected].

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

Η αίτηση συμμετοχής

Αποτελέσματα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων  θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Oι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Τα αποτελέσματα των επιλογών, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr).

 

Πηγή

Related Posts
Αφήστε μια απάντηση

Socials