Μη περιεργάζεσαι τις αμαρτίες του άλλου

Share

Να πάψεις να περιεργάζεσαι τις αμαρτίες του άλλου· μη δίνεις την ευκαιρία στους λογισμούς σου να διερευνούν τη ξένη αρρώστια· αλλά πρόσεχε στον εαυτό σου· δηλαδή να στρέφεις το μάτι της ψυχής σου στη δική σου έρευνα.

Διότι πολλοί, όπως λέγει ο Κύριος, το μεν σαριδάκι, που είναι στο μάτι του αδελφού σου, το βλέπουν, βλέπουν δηλαδή το μικρό σφάλμα του, όμως το δοκάρι, που είναι στο δικό τους μάτι, δεν το παρατηρούν, μένουν δηλ. αναίσθητοι μπροστά στο βαρύτατο δικό τους ελάττωμα.

Μεγάλου Βασιλείου 

Related Posts

Socials