Το αυτεξούσιον του ανθρώπου

Share

Και αρέσει στον Θεό το να μην υπάρχει κακία στους ανθρώπους.

Ο Θεός αφού έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο, ως πλουσιόδωρος και αγαθός που είναι, του έδωσε και την δύναμη, αν θέλει, να γίνεται αρεστός σ’ Αυτόν.

Και αρέσει στον Θεό το να μην υπάρχει κακία στους ανθρώπους.

Αν τώρα οι άνθρωποι επαινούν τα καλά έργα και τις αρετές της αγίας ψυχής που αγαπά τον Θεό και κατηγορούν τις αισχρές και πονηρές πράξεις, πόσο μάλλον ο Θεός, ο Οποίος θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου;

Άγιος Αντώνιος

Related Posts

Socials