Η απλότητα που απουσιάζει από την καθημερινότητά μας

Share

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Όπου απλότητα, περισσότερη ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά του ανθρώπου. Αφήσαμε την απλότητα και αποκτήσαμε απλοϊότητα σε όλα, ώστε όλα να γίνονται γρήγορα, απλοϊκά, ρηχά.

Λιγότερη γκρίνια στα χείλη, περισσότερη γαλήνη στην καρδιά του πιστού. Αυτό μάς εδίδαξαν οι Γεροντάδες μας, αυτό μάς επιτάσσει ορθόπρακτα η καθημερινά εμπειρία των Πατέρων.

Και, όπου υπάρχει γαλήνη, υπάρχει και πραότητα καρδιάς, μια τροπική και ουχί τοπική κατάσταση, που καυεβάζει τον Ουρανό στη γη και τον εσωκλείει στις καρδιές των ανθρώπων που πολή αγάπησαν!

Λιγότερη γκρίνια, μεγαλύτερη απλότητα στη ζωή μας. Να, αυτό μας λείπει!

Related Posts

Socials