Ο Ταπεινός και ο υπερήφανος

Share

● Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτό του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους.

● Ο ταπεινός γνωρίζει τον εαυτό του. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτό του.

● Ο ταπεινός δέχεται με υπομονή ο,τι δεν μπορεί ν’ αλλάξει και περιμένει. Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει.

● Ο ταπεινός αναπαύεται και αναπαύει. Ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει.

● Ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα πάνω του. Ο υπερήφανος τα μεταβιβάζει στους άλλους,

● Ο ταπεινός δοξάζει και ευγνωμονεί τον Θεό για όλα! Ο υπερήφανος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και όλα τον ενοχλούν…

● Ο ταπεινός θα υψωθεί από τον Θεό. Ο υπερήφανος θα ταπεινωθεί από τον Θεό.

● Αν αγαπήσεις την ταπεινοφροσύνη, θα γίνεις μερίδα του Χριστού. Αν αγαπήσεις την υπερηφάνεια, θα γίνεις μερίδα των δαιμόνων.

● Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο θεό. Η υπερηφάνεια έκανε τους Αγγέλους δαίμονες.

● Η ταπείνωση θα σου ανοίξει τις πόρτες του Ουρανού, ενώ η υπερηφάνεια θα τις κλείσει.

Από τις διδαχές του π. Ευμενίου Σαριδάκη

Related Posts

Socials