Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες του, στερείται την τελειότητα

Share

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του, αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.

Ψυχικοί πειρασμοί είναι·

α) απιστίας, β) βλασφημίας, γ) υπερηφανείας, δ) φανερού πολέμου του διαβόλου, ε) θυμού και οργής.

Σωματικοί είναι·

α) οι σωματικές ασθένειες, καί β) οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειες!…Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς, όπως τα Σεραφείμ!…

Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά!…

Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό (= Θεία Κοινωνία) τόσο κι ο Θεός πλησιάζει σ᾿ εμάς με τα χαρίσματά Του, και δεν αφαιρεί ποτέ από μας τη χάρη Του, όταν είμαστε ταπεινοί!…

Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες του, στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος, είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς!…

Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος, ελπίζει καλώς και σοφώς στο Θεό!…

Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίαις, δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού, όταν έλθει σε κάποια ανάγκη, πρίν να μετανοήσει ειλικρινά!

Από τις αγιοπνευματικές εμπειρίεςτού αββά Ισαάκ του Σύρου

Πηγή: synaxipalaiochoriou.blogspot.com

Related Posts

Socials