Με πολλά δάκρυα και κόπους διατηρείται η ταπείνωση

Share

Η Μαρία η Αιγύπτια επάλαιβε δεκαεπτά έτη με τα πάθη, σαν να ήταν άγρια θηρία, και μόνο τότε βρήκε ανάπαυση. Κι όμως το σώμα της μαράθηκε σε λίγο χρόνο, γιατί στην έρημο δεν υπάρχει πολλή τροφή.

Πρέπει να υπομείνεις πολλούς κόπους και να χύσης πολλά δάκρυα, για να διατηρήσεις το πνεύμα ταπεινωμένο κατά Χριστόν. Χωρίς αυτό σβήνει το φως της ζωής στην ψυχή και αυτή πεθαίνει.

Μπορείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποξηράνεις το σώμα με τη
νηστεία. Να ταπεινώσεις όμως την ψυχή, έτσι που να μένει συνεχώς ταπεινή, αυτό ούτε εύκολο είναι ούτε γίνεται σύντομα.

Η Μαρία η Αιγύπτια επάλαιβε δεκαεπτά έτη με τα πάθη, σαν να ήταν άγρια θηρία, και μόνο τότε βρήκε ανάπαυση. Κι όμως το σώμα της μαράθηκε σε λίγο χρόνο, γιατί στην έρημο δεν υπάρχει πολλή τροφή.

Εκ του Γεροντικού

Related Posts

Socials